Diensten & Werkwijze

Van Rijnen Mediation biedt mediation, conflictpreventie en procesbegeleiding.

Diensten

Mediation 

  Van Rijnen Mediation is gespecialiseerd in zakelijke conflicten en bemiddelt in werkgerelateerde, samenwerkings- en arbeidsconflicten voor bedrijven en publieke organisaties. Van Rijnen Mediation bemiddelt ook in conflicten met de overheid, conflicten binnen ledenorganisaties of in de familiesfeer. In een objectief proces en met een heldere structuur pakken wij gezamenlijk in enkele stappen het conflict aan en komt u tot een oplossing die u beiden past. 

 

Werkgerelateerd 

  Arbeidsconflicten tussen werknemer en werkgever over ontslag, ziekteverzuim of arbeidsvoorwaarden; conflicten tussen werknemers onderling, binnen teams of afdelingen binnen een organisatie. Samenwerkingsproblemen in maatschappen tussen partners, vennoten of aandeelhouders (huisartsen, medisch specialisten, accountants, advocaten, consultants) of tussen professionals (hoogleraren, wetenschappers, ingenieurs) of binnen de rechterlijke macht. Denk aan bestuursconflicten (bestuurders of directeuren en raad van toezicht/commissarissen), bestuurders en ondernemingsraad of binnen een raad van bestuur. 

 

Overheid

   Conflicten tussen een gemeente en een inwoner (over een vergunning bijvoorbeeld), tussen overheidsinstanties onderling of een belangengroep en een gemeentelijke of provinciale overheid. Conflicten met overheidsinstanties als Belastingdienst, UWV, de politie of de Sociale Verzekerings Bank. 

 

Familie

  Conflicten over de verdeling van een erfenis, het nakomen van afspraken uit het ouderschapsplan of langslepende familievetes.  

 

Gezondheidszorg

  Conflicten in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar of bij de afhandeling van geleden letselschade of de bejegening door uw arts of behandelaar.

 

Verenigingen

   Conflicten tussen leden en bestuur, tussen bestuur en directeur of onvrede tussen de leden en de werkorganisatie.  

 

Conflictpreventie 

 

Inzetten mediationvaardigheden

  Als adviseur of gespreksleider kan ik bijdragen aan een goed werkklimaat in uw organisatie en aan het voorkomen van conflicten. In sommige conflictueuze situaties is een heel mediationtraject wellicht niet nodig maar is wel duidelijk dat u er samen niet gaat uitkomen. Er is (nog) geen sprake van een conflict maar er is wel ‘gedoe’, en het lijkt verstandig om eens met een derde erbij te praten. Een of meerdere gesprekken onder leiding van een deskundige gespreksleider met mediationvaardigheden kan dan een oplossing zijn. Soms is er zelfs nog geen sprake van een naderend conflict, maar is uw organisatie dermate complex ingericht dat het denkbaar is dat er conflicten kunnen ontstaan. Samen kijken we dan in het kader van conflictpreventie naar mogelijke knelpunten in de communicatie of taakverdeling binnen een afdeling of organisatie en brengen we in kaart waar mogelijke valkuilen zijn te verwachten. Door ‘aan de voorkant’ tijd en aandacht te geven aan mogelijke knelpunten voorkomt u wellicht gedoe later.

 

Procesbegeleiding

Onafhankelijk voorzitter en gespreksleider

 Mediationvaardigheden zijn breed inzetbaar, ook in vergaderingen of bijeenkomsten. Als onafhankelijk voorzitter van uw vergadering stuur ik op het proces – niet op de inhoud. De inhoud is voldoende geborgd bij de aanwezige leden, maar juist het proces kan lastig zijn. Soms is een deelnemer dominant en neemt veel ruimte in, soms houdt een deelnemer de kaarten aan de borst of is hij/zij terughoudend in het geven van een mening. Door uw vergadering te laten begeleiden door een technisch voorzitter die geen belang heeft en niet met de deelnemers ‘verder hoeft’, komt er vaart in het proces en worden vastgeroeste patronen doorbroken. Ik zorg dat er een goede agenda is, dat de te nemen besluiten besluitrijp zijn, dat het proces tijdens de vergadering ordelijk verloopt en dat een ieder aan bod komt. 

Als moderator van uw bijeenkomst leid ik de discussie in goede banen. U kunt zich tijdens uw bijeenkomst of discussie richten op deelname in de wetenschap dat de discussieleider goed is voorbereid op het dossier en de voetangels en klemmen kent. Ook kunt u mij vragen een deel van uw vergadering (brainstorm, discussie) te begeleiden. 

Werkwijze Mediation

Mijn stijl

Wanneer u op zoek bent naar een mediator is het belangrijk dat er een klik is en dat u de mediator vertrouwt. Het gaat tenslotte om conflictueuze, vaak vervelende situaties waarbij ook emoties een rol spelen. Mijn stijl is vriendelijk en prettig – maar ik durf ook de vaak zo noodzakelijke ongemakkelijke vragen te stellen; ik ben vrij zakelijk en doelgericht – maar ik hou het ook graag luchtig met een vleugje humor; ik ben van nature oplossingsgericht – maar dit is uw proces waarbij ik u begeleid naar een passende oplossing voor u beiden. En de kans dat dat lukt met mediation is groot.

 

Stap voor stap

Als u contact opneemt plannen wij diezelfde dag nog een kennismakingsgesprek in. Dit gesprek van een half uur vindt plaats binnen drie werkdagen en is kosteloos. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek stuur ik u beiden informatie over mediation toe (Mediationovereenkomst, het Mediation Reglement en de Gedragsregels waar ik als MfN-registermediator aan gehouden ben). Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we hoe een mediation verloopt en licht ik de procedure toe. Samen bepalen wij of uw conflict zich leent voor mediation en of ik voor u de passende mediator ben. Als dat zo is ondertekenen we gezamenlijk de Mediationovereenkomst en maken we afspraken over het vervolg. In een aantal heldere stappen gaan we gezamenlijk naar een oplossing.

Mediation in een aantal heldere stappen; vraag mijn Stappenplan aan via info@voorwiedoorwil.nl of bel mij voor meer informatie op 06-50284990.

Van Rijnen Mediation; voor wie door wil